Ondernemer en recht

Faillissementsrecht

Wij  begeleiden en adviseren u tijdens, of in de aanloop naar een faillissement. Krijgt u te maken met een faillissement? Bijvoorbeeld omdat uw contractspartij failliet

Lees verder »

Ondernemer en recht

Onze advocaten adviseren en procederen terzake onder andere navolgende onderwerpen: de te kiezen rechtsvorm opstellen algemene voorwaarden incasso’s beslagleggingen opstellen en beoordelen van overeenkomsten arbeidsconflicten,

Lees verder »