Verbreking samenwoning

Wanneer u en uw partner besluiten de samenwoning te beëindigen is het verstandig u te laten voorlichten over de wijze waarop de gevolgen daarvan geregeld kunnen en/of moeten worden, ongeacht of er sprake is van een notarieel samenlevingscontract. Wij kunnen u informeren en adviseren over alle onderwerpen die in uw situatie van belang zijn, ook indien u ondernemer bent. Tevens kunnen wij de te maken afspraken voor u vastleggen in een zogeheten convenant of vaststellingsovereenkomst.

Indien u en uw partner samen minderjarige kinderen hebben, is het van belang om ook over de kinderen goede afspraken te maken. Hoewel het uitsluitend bij een echtscheidingsprocedure of ontbindingsprocedure geregistreerd partnerschap verplicht is, is het ook bij een verbreking van een samenwoning raadzaam om een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan maken de ouders afspraken die betrekking hebben op de kinderen zoals over het gezag, de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de zorg- en contactregeling en de kosten van de kinderen.

Het maken van afspraken kan door middel van overleg, samen bij één advocaat-mediator, maar ook door middel van overleg waarbij ieder een eigen advocaat heeft. Indien het lukt om tot overeenstemming te komen worden de gemaakte afspraken door de advocaat (of advocaten) vastgelegd.

Indien overleg niet mogelijk is of niet tot overeenstemming heeft mogen leiden, dan kunnen de geschilpunten aan de rechter worden voorgelegd. De rechter zal hierover dan een beslissing nemen. Wij kunnen u bijstaan in deze gerechtelijke procedure.