Verbintenissenrecht

Onder het algemeen verbintenissenrecht vallen alle geschillen en procedures op het gebied van het civiel (burgerlijk) recht. Het civiel recht regelt (kort gezegd) het recht tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onder elkaar. Het algemeen verbintenissenrecht is dus zeer breed. Daaronder vallen verbintenissen uit de wet en verbintenissen uit overeenkomst. Onder verbintenissen uit de wet zijn te begrijpen onrechtmatige daad, zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Het overeenkomstenrecht of contractenrecht is een onderdeel van het verbintenissenrecht. Enkele voorbeelden van contracten zijn:

  • koopovereenkomst
  • arbeidsovereenkomst
  • huurovereenkomst
  • algemene voorwaarden
  • samenwerkingsovereenkomst

Wanprestatie
Iedere overeenkomst moet worden nagekomen. Maar soms pleegt een van de contractanten een wanprestatie. Bijvoorbeeld doordat er niet betaald wordt of doordat er fouten zijn gemaakt bij het uitvoeren van de overeenkomst. In zulke gevallen kan bijstand van een advocaat het verschil maken tussen winst of verlies. Wij kunnen u hierover adviseren en kunnen u bijstaan in een procedure.

Onrechtmatige daad
Door toedoen van een ander heeft u schade opgelopen: u bent bijvoorbeeld gevallen, iemand heeft een misdaad tegen u begaan, u bent beledigd of zwart gemaakt etc. Of het omgekeerde: u wordt hiervan beschuldigd. Wools Bloemen van Schaijk Advocaten beoordelen in deze gevallen of er sprake is van aansprakelijkheid en schade.

Onverschuldigde betaling
U heeft een overboeking gedaan, maar per ongeluk het verkeerde rekeningnummer gebruikt. Of u heeft teveel betaald. Wij helpen u dan met het terugvorderen van het onterecht betaalde bedrag.

Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen of beoordelen van contracten om een geschil achteraf te voorkomen. Ook als het achteraf mis is gegaan, zorgen wij dat een overeenkomst alsnog wordt nagekomen of dat de schade wordt verhaald.