Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft betrekking op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Arbeidsgeschillen hebben vaak een grote impact op zowel werkgever als werknemer. Het is van belang deze zo spoedig mogelijk op te lossen en dat u hierin goed wordt begeleid door iemand die weet welke stappen gezet moeten worden maar die eveneens oog heeft voor de menselijke verhoudingen en de belangen die spelen.

Wij zijn er echter niet enkel om problemen op te lossen maar ook om deze te voorkomen. Daarom geven wij graag een duidelijk juridisch advies in een vroeg stadium. Wij denken met u mee bij het aangaan en opstellen van contracten zoals een arbeidsovereenkomst. Ook denken wij graag mee bij een dreigend arbeidsconflict en wij bieden u handvatten om te voorkomen dat het escaleert. De arbeidsrechtadvocaten van Wools Bloemen van Schaijk Advocaten te Nijmegen en Elst staan zowel werkgever als werknemer bij met betrekking tot alle aspecten van het arbeidsrecht, zoals:

 • het beoordelen en opstellen van een arbeidsovereenkomst,
 • advies bij of na ontslag op staande voet,
 • ontbindingsprocedures,
 • arbeidsconflict,
 • arbeidsongeschiktheid / ziekte,
 • aanvraag of verweer ontslagvergunning,
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (middels vaststellingsovereenkomst),
 • aanzegging en opzegging,
 • concurrentie- en relatiebeding,
 • transitievergoeding,
 • billijke vergoeding.

De rechtspositie van ambtenaren wordt steeds meer gelijk gesteld aan die van werknemers. Toch verschilt het ambtenarenrecht aanzienlijk van het arbeidsrecht. Niet alleen omdat het ambtenarenrecht onder het bestuursrecht valt, terwijl het arbeidsrecht onder het civiel recht valt. Maar ook omdat de inhoudelijke regels die voor de ambtenaar gelden geheel anders is dan voor een werknemer. Al met al vereist de behandeling van een geschil op het gebied van ambtenarenrecht specifieke kennis door de advocaat.

 

Rechtsbijstand en second opinion

De kosten rechtsbijstand, ook van de door u zelf gekozen advocaat, kunnen worden vergoed door de rechtsbijstandverzekaar indien u partij bent in een gerechtelijke procedure. U heeft dan vrije advocaatkeus. Wij kunnen u in die procedures dus ook bijstaan. Indien u hierover meer wilt weten, kunt u ons telefonisch of per mail bereiken.

U kunt bij een van onze advocaten ook een second opinion vragen indien u twijfelt over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld, door bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekeraar. Wij beoordelen het dossier op basis van de beschikbare stukken en kunnen u onafhankelijk en met een frisse blik onze inschatting van de zaak, de risico’s en kansen geven. De kosten van de second opinion worden, afhankelijk van uw verzekering, vergoed door de verzekeraar.

 

Advocaat arbeid en ontslag

Onze advocaten in Nijmegen en Elst hebben een ruime ervaring met het arbeidsrecht en ontslag en staan zowel werkgevers als individuele werknemers graag met raad en daad bij. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem vrijblijvend contact met ons op.