Gezag en voogdij

Alle kinderen staan onder gezag en mogen bepaalde beslissingen niet zelf nemen. De gezaghebbende ouder(s) zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind (onderdak, voeding, kleding, onderwijs, medische behandeling) en hebben een onderhoudsplicht jegens het kind. Als wettelijk vertegenwoordiger beheert u het vermogen van het kind en verricht u namens het kind rechtshandelingen zoals het zetten van een handtekening.

De moeder heeft automatisch gezag over haar kind, de vader niet tenzij hij gehuwd of geregistreerd partner is met de moeder van het kind. Gezamenlijk ouderlijke gezag kan worden aangevraagd bij de rechtbank. De ouders moeten daarbij aan een aantal voorwaarden voldoen waarvan de belangrijkste is dat de vader het kind heeft erkend.

Behoudens bijzondere omstandigheden blijven ouders na een echtscheiding samen belast met het ouderlijke gezag. De ouders dienen tijdens de echtscheidingsprocedure samen – eventueel met hulp van de advocaat – een ouderschapsplan op te stellen waarin zij samen afspraken maken over hoe zij na de echtscheiding invulling blijven geven aan dit gezamenlijke ouderlijke gezag.