Ouderschapsplan

Ouders zijn bij scheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Een ouderschapsplan is een plan waarin ouders die gaan scheiden of feitelijk uit elkaar gaan afspraken vastleggen met betrekking tot de minderjarige kinderen. Het doel van het verplichte ouderschapsplan is om ouders vroegtijdig na te laten denken over het ouderschap na scheiding. In geval van echtscheiding dient bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan overgelegd te worden aan de rechtbank. In de wet staat beschreven waar een ouderschapsplan aan moet voldoen en over welke onderwerpen in ieder geval afspraken gemaakt dienen te worden (zoals over het hoofdverblijf, een zorgregeling en de alimentatie). Wij hebben een model ouderschapsplan ontwikkeld welke aan de wettelijke vereisten voldoet, zodat u aan de hand van het model samen in overleg kunt gaan en afspraken kunt maken.