Omgang / Zorgregeling

Een kind heeft recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van beide ouders. Om die reden zijn ouders die hun huwelijk of geregistreerd partnerschap willen laten ontbinden verplicht om een ouderschapsplan op te stellen waarin zij aangeven welke afspraken zij voor de toekomst maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen. Ook indien er sprake is van een verbreking van een samenleving is het raadzaam een ouderschapsplan op te stellen.

De advocaten van Wools Bloemen van Schaijk Advocaten kunnen u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan. Ook indien er problemen zijn rondom een bestaande omgangsregeling of indien deze gewijzigd dient te worden kunnen wij u helpen. Indien uw ex-partner geen toestemming geeft voor omgang met de kinderen kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure tot vaststelling van een zorg- en contactregeling.