Mediation

Een conflict heeft vaak veel impact. Dat kan zijn binnen een relatie of een gezin, maar ook op de werkvloer tussen collega’s of met een leidinggevende. Mediation is een manier van conflictoplossing waarbij partijen samen tot een oplossing komen. Onze mediator helpt u om samen tot afspraken te komen. Een langlopende juridische procedure kan voorkomen worden. 

Een mediation bestaat vaak uit meerdere gesprekken. Aan tafel bij de mediator in Nijmegen of in Elst kan ieder zijn verhaal doen. Ieders wensen en zorgen komen aan bod. De mediator is een onafhankelijk en onpartijdig gespreksleider die u helpt zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken.

De voordelen van mediation:

  • Mediation is vaak sneller en voordelig dan naar de rechter gaan.
  • Een mediation biedt een blijvende oplossing. Omdat de oplossing samen is gevonden, zal die beter passen.
  • Mediation is gericht op behoud van de relatie.

Familiemediation

Mediation kan gaan over een echtscheiding of beëindiging van de samenleving, maar ook na een scheiding over alimentatie, een zorgregeling voor de kinderen en het ouderschapsplan of afwikkeling van bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden. De scheidingsbemiddeling is gericht op het op een goede manier afsluiten van de relatie en afspraken maken voor de toekomst.

Tijdens een gratis kennismakingsgesprek zal de mediator meer informatie geven over mediation en de werkwijze. Vervolgens zullen er verschillende gesprekken plaatsvinden. Met u zal gesproken worden over welke zaken er zoal geregeld moeten worden. Als er kinderen zijn, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de kinderen. Soms spelen er juridisch lastige kwesties. Vaak ook spelen er veel emoties. De mediator zal u informatie verstrekken en u helpen om tot concrete afspraken te komen. De afspraken die u samen maakt, zullen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en in een ouderschapsplan.

De mediator, die bij Wools Bloemen van Schaijk advocaten tevens advocaat is, zal de echtscheiding verder voor u regelen en afwikkelen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem vrijblijvend contact met ons op.