Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij partijen onder leiding van een mediator in onderling overleg tot afspraken proberen te komen. Indien dit lukt, worden deze afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Een procedure bij de rechter is dan in principe niet meer nodig. Mocht het onverhoopt niet lukken om in onderling overleg afspraken te maken waardoor een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, dan is alles wat tijdens het mediationtraject besproken is vertrouwelijk en mag daarom niet gebruikt worden in de procedure.