Mediation

Een conflict heeft vaak veel impact. Dat kan zijn binnen een relatie of een gezin, maar ook op de werkvloer tussen collega’s of met een leidinggevende. Mediation is een manier van conflictoplossing waarbij partijen samen tot een oplossing komen. Een mediation kan bestaan uit één gesprek, maar vaak bestaat het uit meerdere gesprekken. Aan tafel bij de mediator kan ieder zijn verhaal doen. Ieders wensen en zorgen komen aan de orde. De mediator is een onafhankelijk en onpartijdig gespreksleider die u helpt zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De voordelen van mediation:
  • Mediation is vaak sneller en voordelig dan naar de rechter gaan.
  • Een mediation biedt een blijvende oplossing. Omdat de oplossing samen is gevonden, zal die beter passen.
  • Mediation is gericht op behoud van de relatie.
Familiemediation

Mediation kan gaan over een echtscheiding of beëindiging van de samenleving, maar ook na een scheiding over alimentatie, een zorgregeling of afwikkeling van bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden. De mediation is gericht op het op een goede manier afsluiten van de relatie en afspraken maken voor de toekomst. Tijdens een gratis gezamenlijk kennismakingsgesprek zal meer informatie worden gegeven over mediation en de werkwijze. Vervolgens zullen er verschillende gesprekken plaatsvinden. In die gesprekken zal aandacht zijn voor de relatie en de reden van de scheiding. Gesproken zal worden over welke zaken er zoal geregeld moeten worden. De mediator zal u informatie verstrekken zodat u samen op basis daarvan tot afgewogen oplossingen kunt komen. De afspraken die u samen maakt, zullen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en in een ouderschapsplan. De mediator, die bij Wools Bloemen van Schaijk advocaten tevens advocaat is, zal de echtscheiding verder voor u regelen en afwikkelen door indiening van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. De echtscheiding zal vervolgens worden ingeschreven in het huwelijksregister.