Burengeschillen

Burenruzies kunnen enorm ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. U komt elkaar toch elke dag tegen en vaak horen buren elkaar ook. Een conflict over de erfgrens of over bomen kan vaak enorm uit de hand lopen. De advocaten van Wools Bloemen van Schaijk Advocaten begrijpen deze impact en kunnen hiermee omgaan. Wij helpen u bij het oplossen van het juridische geschil en pogen tevens om de situatie niet verder te laten escaleren.