Bewind, curatele en mentorschap

Soms zijn mensen niet meer in staat om hun eigen belangen goed waar te nemen. Bijvoorbeeld op financieel gebied, maar soms ook op het gebied van verzorging of andere niet-financiële belangen. Voor deze gevallen kent de wet speciale beschermingsmaatregelen, zoals bewind, curatele en mentorschap.

Wools Bloemen van Schaijk Advocaten kan u bijstaan als u betrokken bent bij deze beschermingsmaatregelen. Bijvoorbeeld als u zelf onder curatele of onder bewind bent gesteld, maar ook als u vindt dat iemand anders beschermd moet worden. Daarnaast staan onze advocaten bewindvoerders en curators bij.

Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • Het voeren van een klachtprocedure tegen of namens de bewindvoerder / curator (ook in hoger beroep)
  • Het aanvragen van een beschermingsmaatregel of het voeren van verweer in deze procedure
  • Het bijstaan van bewindvoerders of curatoren in geschillen met anderen (bijvoorbeeld om de betrokkene te beschermen).