Alimentatie

Er zijn twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.

Kinderalimentatie:
Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de kinderen 18 jaar zijn. Deze onderhoudsplicht wordt verlengd totdat het kind 21 jaar is indien het kind nog studeert en/of onvoldoende eigen inkomen verdient om volledig in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het maakt voor de onderhoudsverplichting niet uit of u het gezag hebt of niet. Ouders die uit elkaar gaan moeten samen afspraken maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Dergelijke afspraken kunnen bijvoorbeeld in een ouderschapsplan worden opgenomen. Bij het maken van afspraken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen is het van belang te kijken naar de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Wij kunnen u helpen bij het maken van dergelijke berekeningen. Ook kunnen we u bijstaan indien de rechter een alimentatieregeling moet vaststellen indien u er samen niet uitkomt.

Partneralimentatie:
Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u elkaar onderhouden. Na een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap blijft de onderhoudsverplichting bestaan. Deze onderhoudsverplichting duurt maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de dag van de officiële echtscheiding of ontbinding. Afspraken over partneralimentatie kunnen worden vastgelegd in een convenant. Van belang is te kijken naar de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige.

Onze advocaten of mediator kunnen u helpen bij het maken van de berekeningen. Ook in complexe situaties, zoals bijvoorbeeld indien een van beiden zelfstandig ondernemer is, bent u bij ons aan het juiste adres.