Afstammingszaken

Juridisch vader
Indien een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is erkenning door de vader niet nodig. De vader wordt automatisch juridisch vader van het kind. In het andere geval dient erkenning van het kind bij de gemeente plaats te vinden.

Erkenning
Bij erkenning ontstaat een juridische band tussen de ouder en het kind. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de man onderhoudsplichtig is jegens het kind. Ook is erkenning een voorwaarde voor het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag over het kind indien het kind niet is geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
De moeder van het kind dient toestemming voor de erkenning bij de gemeente te geven. indien de moeder die toestemming niet geeft, kan middels een advocaat aan de rechtbank vervangende toestemming voor de erkenning worden gevraagd.

Ontkenning
Ook kan een rechter een erkenning ongedaan maken indien de erkenner kan aantonen dat hij niet de biologische vader van het kind is. Er dient dan sprake te zijn van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Het gevolg van de vernietiging is dat de erkenner nooit de vader van het kind is geweest.

Vaststelling vaderschap
Indien de biologische vader (die niet gehuwd of geregistreerd partner is met de moeder van het kind) het kind niet wil of kan erkennen, kan de rechtbank het vaderschap vaststellen. Bij vaststelling van het vaderschap ontstaat een familierechtelijke band tussen de verwekker en het kind waarbij de verwekker juridisch vader wordt. Een eventuele volgende stap zou dan het gezamenlijk uitoefenen van het ouderlijk gezag over het kind kunnen zijn.
In bijna alle afstammingskwesties heeft u bijstand van een advocaat nodig. Wools Bloemen van Schaijk Advocaten is u hierbij graag van dienst.