Boedelverdeling

Indien er sprake is van een echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of beëindiging van het samenwonen, dienen er uiteraard ook afspraken te worden gemaakt over de financiële zaken, de al dan niet gemeenschappelijke bezittingen en schulden, eventuele pensioenen, etc. De advocaten van Wools Bloemen van Schaijk Advocaten kunnen u daarbij bijstaan.

Bij een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan er sprake zijn van een gemeenschap van goederen of van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Indien voor of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geen voorwaarden bij de notaris zijn opgemaakt is er automatisch sprake van een gemeenschap van goederen en dat betekent dat in principe alle bezittingen en schulden van u samen zijn. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u hebt vastgelegd bij de notaris. Woont u samen, dan kan er sprake zijn van een notariële samenlevingsovereenkomst waarin u samen afspraken hebt gemaakt.

Wij hebben ruime ervaring met het bijstaan van ondernemers in een echtscheiding, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en met afwijkende regelingen zoals terzake de eigen woning.

Welke situatie ook op u van toepassing is, wij kunnen u informeren en adviseren over de gevolgen die dit voor u heeft en samen met u zoeken naar een passende oplossing. Ook hierbij geldt dat overleg mogelijk is, al dan niet samen bij één advocaat of mediator. Indien overeenstemming wordt bereikt worden de gemaakte afspraken vastgelegd. Indien het niet lukt om overeenstemming te bereiken, zullen we u bijstaan in een procedure bij de rechtbank.