Tarieven

Bij aanvang van de werkzaamheden maken wij met u duidelijke en heldere afspraken over de financiële aspecten van onze bijstand. De werkzaamheden worden veelal verricht op basis van een vast uurtarief. Onze tarieven zijn concurrerend en liggen tussen de € 150,– en € 275,– per uur exclusief kantoorkosten en BTW. De hoogte van het uurtarief hangt af van de deskundigheid en ervaring van de advocaat, het belang van de zaak en de spoedeisendheid. De advocaten houden nauwkeurig bij hoeveel tijd zij voor u werken en waaraan de tijd wordt besteed. Gewerkt wordt met tijdseenheden van 6 minuten.

Verschotten
Kosten welke wij namens u moeten maken zoals griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels worden, meestal vooraf, aan u doorberekend.

Rechtsbijstandsverzekering
De rechtsbijstandsverzekering dient de vrije advocaatkeuze te respecteren in elk soort procedure, in een gerechtelijke procedure maar ook in een ontslagprocedure bij het UWV of administratieve voorprocedures zoals de bezwaarfase. De kosten rechtsbijstand kunnen dan dus worden vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar. Indien u hierover meer wilt weten, kunt u ons telefonisch of per mail bereiken.

U kunt bij een van onze advocaten ook een second opinion vragen indien u twijfelt over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld, door bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekeraar. Wij beoordelen het dossier op basis van de beschikbare stukken en kunnen u onafhankelijk en met een frisse blik onze inschatting van de zaak, de risico’s en kansen geven. De kosten van de second opinion worden, afhankelijk van uw verzekering, vergoed door de verzekeraar.

Gefinancierde rechtsbijstand High Trust
Bij uitzondering worden werkzaamheden verricht op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dit hangt af van de feiten en omstandigheden van het concrete geval. Wij werken daarbij met de Raad voor Rechtsbijstand samen op basis van High Trust.