Overige informatie

Wools Bloemen van Schaijk Advocaten is een maatschap en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50687395. Alle overeenkomsten die met het kantoor worden gesloten, worden aangegaan door deze maatschap. Het BTW nummer van de maatschap is NL 8228 77 818 B01.

Alle advocaten van Wools Bloemen van Schaijk Advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij AIG Europe Limited.

De advocaten staan vanzelfsprekend ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten en vallen onder de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland. Wools Bloemen van Schaijk Advocaten zijn ook lid van VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), VAARA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland) en VIA (Vereniging Incasso en Procesadvocaten).

De advocaten zijn verplicht zich te houden aan de gedragsregels voor de advocatuur.

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u dit eerst met de betreffende advocaat te bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich tot onze klachtenfunctionaris wenden. Hij zal de klacht beoordelen en proberen om te bemiddelen. Uiteraard staat het u altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Orde van Advocaten. Informatie over eventuele problemen met uw advocaat kunt u hier vinden.