Personen- en familierecht

Omgang / Zorgregeling

Een kind heeft recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van beide ouders. Om die reden zijn ouders die hun huwelijk of geregistreerd partnerschap willen

Lees verder »

Gezag en voogdij

Alle kinderen staan onder gezag en mogen bepaalde beslissingen niet zelf nemen. De gezaghebbende ouder(s) zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind

Lees verder »

Boedelverdeling

Indien er sprake is van een echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap of beëindiging van het samenwonen, dienen er uiteraard ook afspraken te worden gemaakt over de

Lees verder »

Alimentatie

Er zijn twee vormen van alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Kinderalimentatie: Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van de verzorging en opvoeding betalen totdat de

Lees verder »