Mediation

mr. C.H.M. (Ine) Jacobs

Ine Jacobs is in 1993 beëdigd als advocaat. Zij heeft een ruime ervaring in het belastingrecht, ondernemingsrecht en echtscheidingsrecht, en veelal een combinatie daarvan. Zij

Lees verder »

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij partijen onder leiding van een mediator in onderling overleg tot afspraken proberen te komen. Indien dit lukt, worden

Lees verder »