Verzekeringsrecht

Een veel gehoorde gedachte is dat verzekeraars vooral de premie willen innen, maar geen uitkering betalen bij schade. Dat is uiteraard niet altijd waar. In de meeste gevallen worden schadegevallen conform de polis gedekt. Maar soms komt het voor dat er een geschil tussen de verzekeraar en de verzekerde ontstaat. De verzekeraar vindt dat zij, op grond van de polis of het verzekeringsrecht, niet gehouden is om de schade te dekken.

Komt u voor een geschil met uw verzekeraar te staan? Wat als uw verzekeraar niet wil uitkeren op grond van de polis en u het daar niet mee eens bent? Neem dan gerust contact met ons op. De advocaten van Wools Bloemen van Schaijk Advocaten kunnen u bijstaan in uw geschil met de verzekeraar.